fbpx
Close

Unbelievable Features

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.
Your feature title
Give us a brief description of the feature that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.
Your feature title
Give us a brief description of the feature that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Klima se rychle mění.

Čelíme globální změně klimatu, která vyžaduje naléhavá opatření a vážnou pozornost každého člověka na planetě.

Navzdory všem mezinárodním paktům, úmluvám a klimatickým summitům, na základě kterých jsou přijímána stále nová a nová opatření týkající se emisí skleníkových plynů, se situace s klimatem nadále velmi rychle zhoršuje. Ukazuje se, že problém s klimatem je mnohem komplexnější, a proto si vyžaduje multidisciplinární vědecký přístup, který ovšem současná konvenční věda postrádá.

V posledních letech pozorujeme, že se zvyšuje seismická a vulkanická aktivita, přibývá povodní, tornád, požárů a dalších přírodních katastrof, dochází ke změnám magnetického pole Země, mizí živočišné a hmyzí druhy a dějí se další anomálie. Je třeba na tyto skutečnosti adekvátně reagovat

Tato stránka vznikla za účelem pravdivého informování o probíhajících změnách a obeznámení se se stávající situací 

Skutečná příčina tání ledovců

Antarktida ztratila nejvíce ledu od roku 2003. Podstatné ovšem je, že ledovce tají pouze na západní části tohoto kontinentu. Jaké existuje vysvětlení?

Pod západní Antarktidou objevili seismologové NASA obrovskou magmatickou komoru Mary Byrd. Tato komora se zde nachází miliony let, avšak teprve v roce 1995 se z nevysvětlitelného důvodu aktivovala. To následně vedlo ke zvýšené vulkanické činnosti, aktivaci sopek v této oblasti a intenzivnímu tání ledovců v této západní části Antarktidy. 


Zároveň na západní části Antarktidy bylo objeveno přes 140 sopek, které se nachází v místech, kde ledovce tají nejrychleji. Jedná se například o ledovce s názvem Pine Island nebo Thwaites. Mnoho studií z posledních let ukazuje, že právě pod těmito ledovci dochází ke zvýšenému tepelnému toku, který stoupá z útrob a pochází z nedalekých sopek. Polární záře na netypických místech

V poslední době se polární záře objevují na místech, kde nikdy předtím nebyla pozorována. Obyvatelé USA, Německa, České republiky, Ruska, Ukrajiny, Běloruska nebo dokonce i Číny nyní vidí anomální záře, které jsou zcela neobvyklé pro jejich zeměpisné oblasti. Mimo to se změnilo i barevné spektrum těchto září.

Výskyt těchto polárních září souvisí se změnami magnetického pole Země, kdy od roku 1995 dochází k jeho anomáliím – posouvá se, slábne a objevují se nové trhliny, skrze které proniká do atmosféry kosmické záření. 


Zemětřesení s hlubokým ohniskem
Ohřívání oceánů

V současné době se oceány zahřívají o 450 % rychleji než za posledních 30 let. Oceány se ohřívají ve velké hloubce 4,5 kilometrů, a to ukazuje, že teplo přichází odspoda. 

Ve Středooceánských zónách, kudy uniká z nitra Země velké množství tepla, byl také naměřen zvyšující se počet zemětřesení. V místech, kde vyvěrá magma a roztahují se tektonické desky, dochází k prudkému ohřívání oceánu.